Britt Andersson

Jag är privatpraktiserande individualterapeut sedan 1980. Vid sidan av det terapeutiska arbetet har jag föreläst och handlett på psykologiska institutionen under många år och bl.a. detta har inspirerat mig till att reflektera över och formulera vad som sker i det psykoterapeutiska arbetet.

Utifrån hur vi bemöts som barn skapas våra självbilder och de förväntningar vi får på andra människor. Vi lär oss att stänga av delar av oss själva: känslor, behov och spontana uttryck, som omgivningen inte tar emot eller bestraffar.

Detta påverkar hur vi som vuxna känner, tänker och handlar. Ibland behöver vi den hjälp som en terapeutisk relation kan erbjuda för att i trygghet få perspektiv på och erövra oss själva på nytt. Många bär inom sig en självbild präglad av skam och ensamhet. Efter hand kan dessa känslor minska och ersättas av mer medkänsla med och accepterande av den egna personen. Relationer till andra människor, inte minst terapeuten, den egna självbilden, de känslor vi bär på och de som saknas är viktiga aspekter av mitt arbetssätt.

Brittisk objektrelationsteori, affektteori och anknytningsteori har präglat mitt sätt att se på hur vi människor fungerar.

Kontakt: 018 - 55 00 01

Britt Andersson
  • Leg. psykolog
  • Leg. psykoterapeut
  • Handledarutbildning
  • Specialist i klinisk psykologi