Hans Widefjäll

Jag har mångårig erfarenhet av arbete som psykolog i offentlig vård, inom habilitering med barn, ungdomar, vuxna och inom socialtjänst med ungdomspsykoterapier. Jag har varit privat verksam sedan 1989, har en psykodynamisk utbildning och grundsyn och uppfattar mig som aktiv i behandlingsarbetet.

Under senare år har jag arbetat med jagstrukturerande psykoterapi för ungdomar inom socialtjänsten. Många har en bakgrund där missbruk, våld och psykisk ohälsa förekommer eller är traumatiserade på andra sätt.
Jagstrukturerande psykoterapi är en kognitiv terapimetod på psykodynamisk grund som erbjuder möjligheter till personlighetsutveckling och varaktig förändring för personer med brister i sin jagutveckling.

 • Jag erbjuder:

  För ungdomar och vuxna:

  • rådgivning, bl.a. tonårsproblematik
  • problemformulerande och stödjande samtal
  • individualpsykoterapi, jagstrukturerande psykoterapi

  För personal inom privat och offentlig vård:

  • konsultation, handledning
  • processhandledning till personalgrupper som arbetar inom vården

Kontakt: 018 - 50 65 00 eller 018 - 55 00 01

Hans Widefjäll
 • Leg. psykolog
 • Leg. psykoterapeut
 • Certifierad i jagstrukturerande psykoterapi