Om oss

Vi har en psykodynamisk grundsyn i behandlingsarbetet där relationen mellan terapeut och klient är central

Vår utgångspunkt är de svårigheter klienten möter i sitt liv här och nu.
Vi är aktiva som terapeuter och arbetar tillsammans med klienten för att nå överenskomna mål.
Att uppleva sig accepterad och förstådd ser vi som en nödvändig förutsättning för att våga förändras.
Vi har genom årens lopp hämtat idéer från olika traditioner och strävar efter att ta till oss nya forskningsrön inom psykoterapiområdet.

Interiörbild

Vi träffas förutsättningslöst i några orienterande samtal innan vi gemensamt tar ställning till hur en eventuell fortsättning skall läggas upp.
En psykoterapiöverenskommelse innefattar; formulering av mål och arbetsmetod, tider, betalnings- och återbudsrutiner etc.
En utvärdering av terapin görs tillsammans med klienten i samband med avslutningen.

 • Till Geijermottagningen vänder Du dig om Du:

  • känner dig nedstämd, deprimerad
  • känner oro, ångest
  • befinner dig i en livskris
  • har traumatiska erfarenheter
  • har förlorat en vän eller nära anhörig
  • känner dig överansträngd, utmattad, stressad
  • har en sviktande självkänsla
  • känner dig osäker i sociala situationer
  • har problem i dina relationer, t.ex. på arbetet, hemma
  • söker en förändring mer allmänt
  • har beroendeproblem, missbruk
 • Mer information om psykodynamisk psykoterapi  www.rpc.nu
 • Vi erbjuder individuell psykoterapeutisk behandling för ungdomar och vuxna.
 • Vi erbjuder även konsultation, handledning och undervisning.